Stemmen per app - initiatief van 5 gemeenten en reactie van minister

Verkiezingen

Onlangs verscheen in de media het initiatief van vijf gemeenten (Lingewaard, Emmen, Almelo, Hollands Kroon en Molenwaard) die een app laten ontwikkelen waarmee gestemd kan worden bij verkiezingen. Dit leidde tot Kamervragen die zijn beantwoord. Hoewel de NVVB formeel niet betrokken is bij de proef, zijn we wel positief ten aanzien van initiatieven die gemeenten nemen om het verkiezingsproces te verbeteren. We vinden het jammer dat minister Plasterk de deur direct dicht gooit. Een gesprek waarin kaders worden meegegeven voor het experiment zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het huidige politieke klimaat lijkt nog niet rijp voor digitalisering en ook de huidige wetgeving staat niet toe dat er echt online gestemd kan worden. Maar dit neemt niet weg dat het initiatief wel (buiten reguliere verkiezingen) beproefd kan worden, zodat er meer inzicht komt in de mogelijkheden en beperkingen van het online stemproces. Hoewel dit een proces op lange termijn is, moet er op korte termijn iets gebeuren. Alle gemeenten (NVVB, VNG en burgemeesters) trekken samen op richting het ministerie om hier verandering in te brengen. Dat gemeenten nu met eigen initiatieven komen, kan het gevolg zijn van de jarenlange onderzoeken rondom elektronisch stemmen, zonder nog bevredigende uitkomst. De NVVB heeft de vijf gemeenten uitgenodigd voor een gesprek bij de commissie verkiezingen. Dit gesprek vindt in juni plaats.