Telkaart CBS bij aangifte en registratie van levenloos geboren kinderen

Persoonsinformatiemanagement

Levenloos geboren kinderen kunnen sinds 4 februari 2019 met terugwerkende kracht worden bijgeschreven in de BRP. Deze wijziging heeft tot gevolg dat er enige onduidelijkheid is ontstaan over het versturen van de formulieren Levenloos geboren kind (ook wel telkaarten genoemd) naar het CBS. Het CBS  wil hier graag duidelijkheid over geven.
 
Wanneer aangifte wordt gedaan van een levenloze geboorte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte op en stuurt een telkaart naar het CBS. Nu veel ouders hun kindje met terugwerkende kracht in de BRP willen laten bijschrijven, merken we dat de indruk is ontstaan dat hiervoor (opnieuw) telkaarten verstuurd moeten worden naar het CBS. Dit is niet het geval. Een telkaart hoeft enkel verstuurd te worden op het moment dat aangifte is gedaan bij de burgerlijke stand en dus nog niet eerder een akte is opgemaakt. Wanneer de akte reeds bestaat en ouders enkel voor de BRP-registratie komen, hebben wij doorgaans in het verleden al een telkaart ontvangen.
 
In theorie is het mogelijk dat er nu ouders komen die hun kindje van lang geleden in de BRP laten bijschrijven en dat er toen, om wat voor reden dan ook, geen akte is opgemaakt en ook geen telkaart is verstuurd. Wij verwerken de telkaarten met als doel om statistiek te maken. Van de geboortejaren 2017 en eerder kunnen wij de telkaarten niet meer verwerken en deze hoeven dus niet naar ons te worden opgestuurd.
 
Concluderend: een telkaart dient naar het CBS verstuurd te worden wanneer er aangifte wordt gedaan van een levenloos geboren kindje en niet enkel bij de BRP-registratie. Van aangiften van kinderen geboren eerder dan in 2018 kunnen wij de gegevens niet verwerken. En bij deze aangiften hoeft dus de telkaart niet naar het CBS gestuurd te worden.

 

Bron: CBS