Uitnodiging deelname experiment centraal tellen

Verkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. deden 22 gemeenten mee aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten (centrale stemopneming). De ervaringen zijn positief: een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, biedt de gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling. Vrijdag 6 juli jl. heeft de minister van BZK aan alle burgemeesters een uitnodiging verstuurd voor deelname aan het experiment centraal tellen bij de verkiezingen in 2019. De brief lees je hier.