Verzoek IND om fraude te melden bij het Informatieknooppunt (IKP)

Identiteitsmanagement

Het IKP heeft een centrale en essentiële rol in informatievergaring en -verwerking binnen de IND met betrekking tot signalen van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit (o.a. ID fraude, schijnrelatie/huwelijk, mensenhandel/mensenmokkel) binnen het domein van het vreemdelingenbeleid.

Deze signalen worden centraal bij het IKP geregistreerd en binnen vijf werkdagen beoordeeld, gekoppeld aan reeds aanwezige informatie, veredeld en doorgezet voor verdere behandeling. Het IKP werkt samen met onder andere het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK), Belastingdienst, FIOD, UWV, Inspectie SZW en Gemeenten. Voor nadere info verwijst de IND naar de flyer van het IKP.

De signalen van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit kunnen per mail of telefonisch gemeld worden aan het IKP:

Email: IKP@ind.minvenj.nl
Telefoon: 088-0436663 (Het IKP is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur)

Bron: IND