Huwelijk uitgesteld, termijn verlopen

31 maart 2020


In deze tijd worden veel huwelijken uitgesteld tot een moment waarop de coronamaatregelen voorbij zijn. Maar het kan betekenen dat het huwelijk pas gaat plaatsvinden na de termijn van een jaar die geldt vanaf de melding van het voorgenomen huwelijk. Kan die termijn verlengd worden? Of kan die termijn genegeerd worden? Op beide antwoorden moet ontkennend worden geantwoord.

Huwelijken zijn geen vitale processen als deze kunnen worden uitgesteld. Het verlopen van de termijn van een jaar is relatief eenvoudig op te lossen.

Bijvoorbeeld

Je stuurt het bruidspaar een kopie van hun melding voorgenomen huwelijk die je in het dossier hebt. Daarbij stuur je een korte verklaring die ze beiden moeten ondertekenen en terugsturen samen met de kopieën van de eerste melding die dan deel uitmaken van de verklaring. Die verklaring bevat een nieuwe melding van het voorgenomen huwelijk met een verwijzing naar de eerder gedane melding en de mededeling dat er sindsdien geen gegevens zijn gewijzigd. De verklaring kan je als abs voorinvullen om het de aanstaande echtelieden gemakkelijk te maken. Als je de verklaring ontvangt, kan je deze beschouwen als een nieuwe (tweede) melding van het voorgenomen huwelijk en gaat de termijn van een jaar weer lopen.