B-formulieren CBS

8 april 2020

We begrijpen dat de huidige situatie veel extra werk met zich meebrengt voor de gemeenten in Nederland. We willen je vragen erop te letten om de B-formulieren voor de doodsoorzakenstatistiek tijdig naar het CBS te sturen. Juist gezien de COVID-19 crisis is het van groot belang dat voor elke in Nederland overleden persoon het B-formulier naar het CBS wordt verstuurd. Wij ontvangen de laatste tijd vragen vanuit gemeenten die de A-verklaring digitaal verwerken. Het digitaal versturen van de A-verklaring heeft echter geen invloed op de verplichting om het B-formulier op te sturen. Ook in deze situatie is het de taak van de gemeente om er zorg voor te dragen dat het papieren B-formulier naar ons verstuurd wordt. Wil je daar op letten?

Bron: CBS