Verkiezingen en corona

19-08-2020

 

Organiseren van verkiezingen met coronamaatregelen
De NVVB is in gesprek met o.a. het ministerie van BZK en de VNG over het organiseren van ‘coronaproof’ verkiezingen en alles wat daarbij komt kijken voor gemeenten. De komende tijd zullen we nieuwsberichten over dit onderwerp verzamelen op deze pagina.
 
De minister van BZK heeft toegezegd om voor 1 september de Tweede Kamer in te lichten over hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd met inachtneming van COVID-19.
 
Klik hier voor het nieuwsbericht van de VNG. Hierin staat onder andere dat als alternatief scenario naar het briefstemmen wordt gekeken. De mogelijke uitwerking van het briefstemscenario zal met een aantal gemeenten worden besproken.
 
Op het NVVB platform kunnen gemeenten voorbeelden delen en met elkaar in gesprek gaan over waar zij tegen aan lopen bij het organiseren van verkiezingen die voldoen aan de coronamaatregelen. Op het platform is een apart gedeelte voor verkiezingen ingericht. Nog geen lid van het NVVB platform? Meld je hier aan.

02-09-2020

Minister Ollongren heeft een Kamerbrief verstuurd over de manier waarop de komende verkiezingen georganiseerd zullen worden met de maatregelen die nodig zijn in verband met COVID-19. In de bijbehorende bijlagen wordt o.a. ingegaan op het advies van het RIVM en een advies over de dag van stemming van de Kiesraad.

In de vierde nieuwsbrief Tweede Kamerverkiezingen van het ministerie van BZK staat meer informatie over de vergoeding richting gemeenten. Het organiseren van de komende verkiezingen met inachtneming van maatregelen (zie Kader voor inrichting van stemlokalen en werkwijze in stemlokalen bij komende Tweede Kamerverkiezing ) leidt tot extra werk en uitgaven voor gemeenten. Gemeenten en openbaar lichamen krijgen daarvoor een financiële compensatie. BZK is met de VNG een compensatie van 30 miljoen euro overeengekomen. Daarnaast gaat de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 deze week in consultatie. VNG en NVVB verzamelen input van gemeenten en stellen een gezamenlijke reactie op.