Regiocongressen en afdelingsbijeenkomsten

De vijf verschillende afdelingen van de NVVB organiseren regelmatig regiocongressen, vergaderingen en themabijeenkomsten. Bekijk per afdeling welke events er in jouw regio worden georganiseerd.

Door de huidige situatie rondom corona zijn er op dit moment geen congressen en andere bijeenkomsten gepland. Zodra er weer iets gepland wordt, zullen we je hierover via onze communicatie kanalen op de hoogte brengen.

Voorjaarsbijeenkomsten

Op dit moment staan er geen voorjaarsbijeenkomsten gepland. 

Najaarsbijeenkomsten

Op dit moment staan er geen najaarsbijeenkomsten gepland.