NVVB Jubileumcongres 17 & 18 april 2019

Durf mee te dromen!

Durf mee te dromen!

In het droombeeld van Hans van Holstein van gemeente Helmond gaat de mobiele telefoon een belangrijke plaats innemen in de dienstverlening voor en door inwoners. Belangrijk daarbinnen is een Burgerportaal, waarin de burger de regie voert over de eigen gegevens en de identificatie daarvan. Dit portaal werkt plaats- en tijdonafhankelijk. De focus hierbij ligt op selfservice voor en door de burger en op bedieningsgemak/procesoptimalisatie voor de medewerkers.
 
De werkelijkheid is dat (Europese) wetgeving en landelijke overheidsontwikkelingen zoals Common Ground het tempo bepalen. Partnerschappen met andere vooruitstrevende gemeenten en leveranciers zijn daarom randvoorwaarden om ver(der) te komen. Innovaties en het vertalen van onze dromen naar de werkelijkheid vragen veel van onze medewerkers. Elke betrokken organisatie moet er dus 100% achter staan en de medewerkers met lef ondersteunen en zelfs aanmoedigen. Denk jij met ons mee over onze toekomstdroom?
 
Tijdens deze workshop krijgen we ook graag feedback op het eerste prototype van MijnIk.nl. De burger heeft hiermee een eigen Burgerportaal dat altijd en overal beschikbaar is. Via een smartphone wordt 95% van de dienstverleningsvragen gedaan, zowel burgerzakendienstverlening alsook andere overheidsdienstverlening. MijnIk.nl kent twee hoofdfuncties:
•    Per gebeurtenis, zoals een verhuizing, geboorte of huwelijk, worden eenvoudig de diensten aangeboden vanuit het concept ‘klaar terwijl u wacht’.
•    De burger krijgt actief informatie over zijn leefomgeving en kan zelf bepalen wie welke gegevens mag ontvangen.

Workshopleider:Hans van Holstein (gemeente Helmond)

Workshopronde 2 17 april 15.30 uur