The Estonia Experience

Er zijn al vier inspiratiereizen naar Estland georganiseerd in 2015 en 2016! Meer informatie lees je hier.

Lees hier het verslag van de derde editie van de Estland reis (1,4 MB)

De Estonia Experience 

De gemeentelijke dienstverlening van de toekomst

Is het echt mogelijk? Een samenleving waarin de overheid ondersteunt, faciliteert en handhaaft op basis van de behoeften van de burger. Waar politieke besluitvormingsprocessen realtime (online) te volgen zijn en waar je stem uitbrengen net zo makkelijk is als een Whatsapp bericht versturen. Echt? Dat kan toch helemaal niet? Is dat wel veilig? Hoe zit het dan met de privacy? Estland laat zien dat leiderschap, ondernemerschap, innovatie en de juiste mentaliteit gelijk staan aan resultaten in de praktijk en oneindige mogelijkheden voor de burger én overheid (excellente digitale dienstverlening en een bewonderenswaardige kostenreductie). Mogelijkheden waar wij in Nederland vooral over praten. Hebben wij dan geen enkele ambitie? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Om de impasse in Nederland te doorbreken organiseert de NVVB speciaal voor haar leden de Estonia Experience; de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst!

Waarom is deze inspiratiereis de moeite waard?

Tijdens de Estonia Experience 1, 2, 3 en 4 zijn meer dan 50 organisaties mee geweest naar Estland. Van het Rijk tot en met uitvoeringsorganisaties en van gemeenten tot en met private partners. Allen zijn geïnteresseerd in de digitale overheid en hebben direct invloed op het beleid, de nieuw te ontwikkelen digitale dienstverlening en de bijbehorende politieke besluitvorming. Onderwerpen die hoog op de agenda staan na deze drie bezoeken zijn:

 • Generieke digitale infrastructuur;
 • MijnOverheid;
 • eID;
 • Digitale handtekening;
 • Regie op gegevens;
 • Herijking van de gehele identiteitsketen.

Alle onderwerpen die tussen nu en 2020 direct impact hebben op de gemeentelijke dienstverlening, zowel in relatie tot de interne organisatie als in de relatie tot burgers en bedrijven. Ontwikkelingen die nog onvoldoende op het netvlies staan van gemeenten. De 3D’s en de Omgevingswet krijgen in ieder collegeprogramma voldoende aandacht, maar de volledig herijking van het Burger- en Publiekszaken domein wordt zwaar onderschat.

Wij ontwikkeling ons van toegangspoort tot poortwachter en van registratiekantoor met dienstverlening op basis van servicenormen tot buitendienst voor de gehele overheid en het samenbrengen van en sturen op de kwaliteit van de registratie en handhaving aan de voorkant van ieder proces. Een transitie die meer teweeg brengt in de komende drie jaar dan de laatste vijftien jaar bij elkaar opgeteld.

Om gemeenten mee te nemen in de ontwikkelingen van de komende jaren, ze te coachen, begeleiden en ondersteunen is deze inspiratiereis onderdeel van onze nieuwe strategie als meest nabije overheid.

Wat neem je concreet mee terug uit Estland?

Naast het krijgen van inspirerende presentaties, het zien van best practices in de praktijk en het delen van kennis en kunde met collega’s uit andere gemeenten zal de NVVB bij terugkomst drie bijeenkomsten organiseren. Bijeenkomsten die volledig in het teken staan van het vertalen van de Estse werkelijkheid naar de Nederlandse praktijk. Naast deze praktische handvatten zullen de deelnemers input leveren aan de NVVB om zodoende richting de kabinetsformatie van 2017 standpunten vanuit de gemeenten kenbaar te maken als het gaat om de digitale overheid en de benodigdheden vanuit gemeenten.

Centraal tijdens de bijeenkomsten staan de volgende vragen:

 • Hoe geven wij vorm aan de komende transitie?
 • Welke aandacht is bestuurlijk nodig om dit onderwerp te agenderen?
 • Hoe verandert de relatie met burgers en bedrijven?
 • Wat voor soort personeel is nodig om het ‘nieuwe’ werk aan te kunnen?
 • Via welke kanalen richting wij de dienstverlening in?
 • Hoe verbinden wij de verschillende dienstverlening georiënteerde afdelingen/teams?
 • Waar sturen wij op en hoe leiden wij op?
 • Hoe richten wij de begroting de komende jaren in? Bezuinigen en/of investeren?

De deelnemende gemeenten zullen in samenwerking met de NVVB en het brede netwerk van de NVVB gezamenlijk deze uitdagingen oppakken. Enerzijds om kennis en kunde te delen en anderzijds om kosten te drukken en meer collectief te organiseren.

Bekijk het volledige programma van de laatste reis in 2016.

Lees ook een uitgebreid verslag van voorgaande reis en bekijk de presentaties.

Verslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaties: