The Estonia Experience

De Estonia Experience 

Er zijn al vier inspiratiereizen naar Estland met succes georganiseerd in 2015 en 2016! En in 2017 organiseert de NVVB nog een reis naar Estland! Van 20 t/m 24 november 2017 kun je met ons mee naar Estland. Interesse? Inschrijven kan vanaf nu. De kosten voor de reis zijn € 2900,- per persoon exclusief BTW. Wees er snel bij, want vol is vol!

Schrijf je hier in voor de reis van 20 t/m 24 november 2017

Een concept programma van de reis in november vind je hier. De data kloppen niet, maar het programma zal nagenoeg gelijk zijn.

Vragen? Neem dan contact op met de NVVB via 079-3617747 of via evenementen@nvvb.nl 

De gemeentelijke dienstverlening van de toekomst

Is het echt mogelijk? Een samenleving waarin de overheid ondersteunt, faciliteert en handhaaft op basis van de behoeften van de burger. Waar politieke besluitvormingsprocessen realtime (online) te volgen zijn en waar je stem uitbrengen net zo makkelijk is als een Whatsapp bericht versturen. Echt? Dat kan toch helemaal niet? Is dat wel veilig? Hoe zit het dan met de privacy? Estland laat zien dat leiderschap, ondernemerschap, innovatie en de juiste mentaliteit gelijk staan aan resultaten in de praktijk en oneindige mogelijkheden voor de burger én overheid (excellente digitale dienstverlening en een bewonderenswaardige kostenreductie). Mogelijkheden waar wij in Nederland vooral over praten. Hebben wij dan geen enkele ambitie? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Om de impasse in Nederland te doorbreken organiseert de NVVB speciaal voor haar leden de Estonia Experience; de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst!

Waarom is deze inspiratiereis de moeite waard?

Tijdens de Estonia Experience 1, 2, 3 en 4 zijn meer dan 50 organisaties mee geweest naar Estland. Van het Rijk tot en met uitvoeringsorganisaties en van gemeenten tot en met private partners. Allen zijn geïnteresseerd in de digitale overheid en hebben direct invloed op het beleid, de nieuw te ontwikkelen digitale dienstverlening en de bijbehorende politieke besluitvorming. Onderwerpen die hoog op de agenda staan na deze bezoeken zijn:

  • Generieke digitale infrastructuur;
  • MijnOverheid;
  • eID;
  • Digitale handtekening;
  • Regie op gegevens;
  • Herijking van de gehele identiteitsketen.

Alle onderwerpen die tussen nu en 2020 direct impact hebben op de gemeentelijke dienstverlening, zowel in relatie tot de interne organisatie als in de relatie tot burgers en bedrijven. Ontwikkelingen die nog onvoldoende op het netvlies staan van gemeenten. De 3D’s en de Omgevingswet krijgen in ieder collegeprogramma voldoende aandacht, maar de volledig herijking van het Burger- en Publiekszaken domein wordt zwaar onderschat.

Wij ontwikkelen ons van toegangspoort tot poortwachter en van registratiekantoor met dienstverlening op basis van servicenormen tot buitendienst voor de gehele overheid en het samenbrengen van en sturen op de kwaliteit van de registratie en handhaving aan de voorkant van ieder proces. Een transitie die meer teweeg brengt in de komende drie jaar dan de laatste vijftien jaar bij elkaar opgeteld.

Om gemeenten mee te nemen in de ontwikkelingen van de komende jaren, ze te coachen, begeleiden en ondersteunen is deze inspiratiereis onderdeel van onze nieuwe strategie als meest nabije overheid.

Bekijk het volledige programma van de laatste reis in 2016.

Lees ook een uitgebreid verslag van voorgaande reis en bekijk de presentaties.

Verslag: