Netwerkbijeenkomst nieuwe leidinggevenden

We krijgen steeds vaker van leidinggevenden die nieuw zijn in het vak Burgerzaken te horen dat zij meer informatie willen krijgen over vakinhoudelijke thema’s en wat de toekomst in petto heeft. Tevens bereikten ons signalen van medewerkers dat er behoefte is om op hoofdlijnen leidinggevenden bij te praten over Burgerzaken als vak. Daarom organiseren we bij voldoende animo regelmatig bijeenkomsten waarin we deze mensen meenemen in de geschiedenis van de NVVB, het vakgebied Burgerzaken, de ontwikkelingen en de toekomst.

Het zullen antwoorden zijn op vragen als 'Welke concrete taken kunnen Burgerzaken medewerkers verwachten? Hoe moet ik een fatsoenlijk personeelsbeleid voeren? Wat voor medewerkers heb ik nodig en hoe laat ik mijn medewerkers het beste presteren? Welke opleidingen moeten medewerkers doen? Wat doet de NVVB PublieksAcademie? Hoe kan ik het beste de transformatie organiseren? Wat gaat er met de rijbewijzen en reisdocumenten gebeuren? Wat is LAA en WTI? Welke andere ontwikkelingen zijn er nog meer waar ik rekening mee moet houden?'

Programma

09.30-10.00 uur    Inloop
10.00-10-30 uur    Wat is de NVVB?
10.30-11.00 uur    Identiteitsmanagement
11.00-11.30 uur    Persoonsinformatiemanagement
11.30-12.00 uur    Verkiezingen
12.00-13.00 uur    Lunch en netwerken
13.00-13.30 uur    LAA, en WTI
13.30-14.00 uur    Binnengemeentelijke Samenwerking voor Adreskwaliteit (BSA)
14.00-15.00 uur    De toekomst
15.30- 16.00 uur   Team van de Toekomst
16.00-16.30 uur    Afsluiting met een netwerkborrel

Aanmelden

Inmiddels hebben er in het voorjaar van 2022 drie Nieuwe Leidinggevenden bijeenkomsten plaatsgevonden. In het najaar zullen er weer nieuwe bijeenkomsten ingepland kunnen worden, maar daarvoor hebben we gastgemeenten nodig! Vind jij het als gemeente leuk om een Nieuwe Leidinggevenden bijeenkomst bij jouw gemeente te organiseren? Stuur dan een e-mail naar evenementen@nvvb.nl