Wat bieden wij jou deze dag aan?

Op de promotiedag kun je alvast kennis maken met verschillende organisaties die betrokken zijn bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd bij de verschillende afdelingen Burgerzaken.
Zoals:

  • Vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en werknemers die al werken bij Burgerzaken;
  • De NVVB (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken) die deze promotiedagen heeft georganiseerd en meer komt vertellen over de inhoud van het werk;
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die de opdrachtgever is voor deze promotiedagen.

We hebben na de presentaties een (kleine) beursvloer waar je in combinatie met de lunch bij verschillende tafels meer informatie kunt krijgen over de verschillende onderwerpen of waar je terecht kunt met vragen.

Na de lunch gaan we van start met de zogenoemde “speeddates” voor de geïnteresseerden en gaan we in samenwerking met leidinggevenden van de verschillende gemeenten kijken of er een match is tussen jou en de mogelijk leuke baan in de dienstverlening bij Burgerzaken. Zie je kansen en mogelijkheden? Ben je bereid om in je vrije tijd een opleiding te volgen? Weet je waar je voor kiest en is dit wat je graag wil? Etc.

We sluiten deze dag na de “speeddates” af. 

Hierna gaan wij zelf aan de slag met de uitkomsten van de “speeddates” en geschikte kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het vervolgtraject en kunnen zich dan aanmelden voor de opleidingen die wij aanbieden.