ALV Limburg & Noord-Brabant

Hierbij nodigen wij je uit voor het huishoudelijke gedeelte van ons regiocongres (tevens najaarsvergadering) op 8 september aanstaande, tussen 09:45 en 10.00 uur, in Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie in Roermond . Het formele vergadergedeelte volgt onmiddellijk na het openingswoord en bestaat uit de volgende items: 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Huishoudelijk gedeelte van de afdeling Limburg.
  Bestuursverkiezing:
  Mevrouw Jacobs-Ritzen, de heren Evers, Gordijn en Smeets zijn aftredend en bereid een herbenoeming te aanvaarden. De heer Beckers is ook aftredend maar omdat hij binnenkort uit dienst zal treden heeft hij aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor het afdelingsbestuur en treedt daarmee af.

  Het bestuur stelt voor mevrouw L. Gerards (werkzaam bij de gemeente Heerlen) en de heren M. Heumassej (werkzaam bij de gemeente Venlo) en De Wit (werkzaam bij de gemeente Maastricht) te benoemen tot bestuurslid.
   
 3. Huishoudelijk gedeelte van de afdeling Noord-Brabant.
  Bestuursverkiezing:
  De dames A. van Tilburg, E. van der Heijden en de heer A. Kleijnen en E. Goossens zijn aftredend en bereid een herbenoeming te aanvaarden. Het bestuur stelt voor hen weer te benoemen tot lid van het afdelingsbestuur.
  Het bestuur stelt voor Mevr. M. van der Made (werkzaam bij Even Werkt!) te benoemen tot lid van het afdelingsbestuur.

      De heer C. Janssens heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor het
      afdelingsbestuur en treedt daarmee af.                     

      De benoeming van een lid van het afdelingsbestuur geschiedt op voordracht van dat
      afdelingsbestuur of aan de hand van een schriftelijke voordracht, ondertekend door ten minste
      tien leden van die afdeling.

 

        4. Rondvraag
       
5. Sluiting