Regicongres Limburg & Noord-Brabant

We mogen weer, jij komt toch ook!

Datum: 8 september 2022
Dagvoorzitter: Maurice Gordijn en Eric Goossens
Locatie: Theaterhotel de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 Roermond
Kosten: €35,- excl. BTW

Programma

08.45 – 09.30 uur      Welkom
                                  Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en standbezoek
09.30 – 09:45 uur      Opening
                                  Rianne Donders-de Leest, burgemeester van Roermond
09:45 - 10.00 uur       Afdelingsvergadering NVVB Limburg en Noord-Brabant incl.
                                  benoemen nieuwe bestuursleden (door afdelingsbestuurder)
10:00 – 10:45 uur      Ontwikkelingen met betrekking tot de Kieswet
                                  Eric Goossens, voorzitter NVVB commissie verkiezingen
10:45 – 11:15 uur      Pauze en netwerken
                                  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek
11.15 – 12:00 uur      Gezamenlijk gezag bij erkenning en de rol van de ambtenaar van
                                  de burgerlijke stand

                                  Xander Seijs, adviseur NVVB Adviesbureau met specialisatie gezag
                                  en Sebastiaan Rood, beleidsmedewerker team Familie Ministerie J&V
12.00 – 12:45 uur      Gids (Generatie Innovatieve Document Services), de routekaart naar de
                                  toekomst van het identiteitsstelsel

                                  Stephanie Moro-Ellenberger, Coördinerend beleidsmedewerker identiteit,
                                  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12.45 – 13.45 uur      Lunch en netwerken
                                  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek
13.45 - 14.45 uur      Conflicten met onze buren
                                  Steve Heylen, Burgerlijke Stand Leuven, België en Christin Ehrhardt,
                                  Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland Amsterdam nemen
                                  samen met Maurice Gordijn, senior Accountmedewerker gemeente Maastricht,
                                  een aantal casussen door op het gebied van het internationaal privaatrecht
14.45 – 15:15 uur      Pauze en netwerken
                                  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek
15.15 – 15.45 uur      Nieuwe transgenderwet en de gevolgen voor de praktijk
                                  Léon Evers en Henk Vat, beiden docent personen- en familierecht voor
                                  Burgerzaken
15.45 – 16:30 uur      Wijzigingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap, waaronder de
                                  evenredigheidstoets Prof mr G.R. de Groot emeritus-hoogleraar
                                  rechtsvergelijking en IPR aan de
                                  Universiteit Maastricht
16:30 – 17:00 uur      Borrel

 

 

Inschrijven kan hier