Regiocongres Drenthe/Fryslân/Groningen en Overijssel

Datum: 15 september 2022
Dagvoorzitter: Jetta Post
Locatie: Bonte Wever, Stadsbroek 17 Assen
Kosten: €40,- excl. BTW

Programma

08.15-09.15 uur        Ontvangst
                                 Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en bezoek stands

09.15-09.45 uur        Opening
                                 Jan Cees Noord en Rudy van der Linde, voorzitters afdelingen 

09.45-10.15 uur        Team van de Toekomst
                                  Hoe ondersteunt de NVVB gemeenten met Team van de Toekomst

10.15-11.00 uur         Pauze
                                  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek

11.00-11.30 uur         Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)
                                  Roxane Bansema, adviseur Burgerzaken gemeente Groningen

11.30-12.15 uur         Gezamenlijk gezag bij erkenning
                                  Eric Gubbels adviseur NVVB Adviesbureau en Sebastiaan Rood,
                                  beleidsmedewerker team Familie Ministerie J&V

12.15-13.30 uur         Lunch
                                  Mogelijkheid tot netwerken en bezoek beursvloer

13.30-14.15 uur         Biometrie
                                  Stephanie Moro-Ellenberger, Coördinerend beleidsmedewerker
                                  identiteit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14.15-15.00 uur        CIEC-overeenkomst 34 en het internationaal uittreksel voor
                                  gelijkslachtige partners en ouders

                                  Rob van der Velde

15.00-15.30 uur        Pauze
                                  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek

15.30-16.15 uur        Menselijk blijven in de tijdperk van digitalisering
                                 
Jarno Duursma

16.15 uur                  Borrel

Inschrijven kan hier