Regiocongres Zeeland/Zuid-Holland - Flevoland/Utrecht

Elkaar weer ontmoeten!

 

Datum: 1 november 2022
Dagvoorzitter: Jan Otten
Locatie: Van der Valk, Prins Bernhardstraat 75 Vianen
Kosten: €35,- excl. BTW

Programma

08.45 – 09.30 uur          Welkom
                                      Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en standbezoek

09.30 – 09.45  uur         Officiële opening regiocongres
                                      John van der Velden, wethouder gemeente Vijfheerenlanden, en
                                      dagvoorzitter

09.45 – 10.00 uur          Afdelingsvergaderingen NVVB Zuid-Holland/Zeeland &
                                      Utrecht/Flevoland incl. benoemen nieuwe bestuursleden

10.00 - 10.30 uur          Team van de Toekomst
                                     
NVVB

10.30 – 11.15 uur          Pauze
                                      Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek

11.15 - 12.15 uur           Gezag na erkenning
                                      Xander Seijs, adviseur NVVB Adviesbureau met specialisatie gezag en
                                      Sebastiaan Rood, beleidsmedewerker team Familie Ministerie J&V

12.15 – 13.15 uur          Lunchpauze
                                      Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek

13.15 - 14.00 uur           Ontwikkelingen met betrekking tot de Kieswet
                                       Eric Goossens 

14.00 – 14.45 uur          GIDS (Generatie Innovatieve Document Services), de routekaart naar
                                      de toekomst van  het identiteitsstelsel)

                                      Stephanie Moro-Ellenberger, Coördinerend beleidsmedewerker identiteit,
                                      Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14.45 – 15.15 uur          Pauze
                                      Koffie- en theepauze met gelegenheid tot netwerken en standbezoek

15.15 – 16.00 uur          Wijzigingen in de Transgenderwet en de gevolgen voor de praktijk
                                      Léon Evers en Henk Vat                

16.00 – 16.15 uur          Formele afsluiting door dagvoorzitter

16:15 – 17:00 uur          Borrel

Schrijf je hier in!