Persoonsinformatiemanagement

Als adviseur van het Dagelijks Bestuur houdt de commissie Persoonsinformatiemanagement zich bezig met strategische ontwikkelingen in het persoonsinformatiebeleid en de daarmee samenhangende thema’s.

De commissie adviseert over o.a.:
- Toekomst BRP;
- Digitalisering van de BS;
- ‘Haal Centraal’ met kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken;
- Common Ground met kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken;
- Informatiebeveiliging met de opmerking dat dit een groot onderwerp is en dat de commissie zich richt op zaken als:

  • de zelfevaluatie BRP;
  • de ENSIA met de kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken;
  • telewerken in processen van burgerzaken;

Privacy met de opmerking dat ook dit een groot onderwerp is en dat de commissie zich richt op zaken als:

  • AVG-toepassingen met de kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken;
  • binnengemeentelijk persoonsinformatievoorziening o.b.v. de BRP-verordening;
  • GABA-autorisatie.
Voorzitter
Vacant

Leden
Cornelis Hardenberg
gemeente Etten-Leur
Geert Deenen
gemeente Helmond
Jolanda van Kleij
Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Loes van der Ploeg
gemeente Rotterdam
Nancy Schoof
gemeente Nissewaard
Nicolien van den Bedum
gemeente Hilversum
Strategisch adviseur:
Angelique Hol
Portefeuillehouder DB:
Henk van Dijkhuizen