Burger- en Publiekszaken BV Johan van den Broek

Burger- en Publiekszaken BV van Johan van den Broek is het eerste en enige bedrijf in Nederland dat gemeenten begeleid en volledig ontzorgt bij de afhandeling van hun bezwaar- en beroepschriften. Ook voor overige complexe vraagstukken betreffende de toepassing van burgerlijke stand, het internationaal privaatrecht, de toepassing van de wet- en regelgeving over de basisregistratie personen en het nationaliteitsrecht bent u bij ons op het juiste adres. Burger- en Publiekszaken van Johan van den Broek is onlangs als eerste CEDEO erkend op dit specifieke gebied van deze juridische dienstverlening. Om voor een CEDEO erkenning in aanmerking te komen dient uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek te blijken dat tenminste 80% van onze opdrachtgevers zich uitspreken over het resultaat van onze verleende juridische dienstverlening in termen van “tevreden” en “zeer tevreden”. Wij behaalden een klanttevredenheid van maar liefst 98,4 procent!

U kunt voor bij ons dus terecht voor het redigeren van de meest complexe besluiten, verweerschriften of pleitnota’s. Dat hier behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat wij inmiddels ruim 50 gemeenten bij staan. Veel van deze zaken betreffen formeel ingediende Brp correctieverzoeken inzake een identiteitswijziging, maar recentelijk hebben wij – in opdracht van een gemeente in het oosten van het land – ook weer een zaak gewonnen bij de hoogste bestuursrechter, te weten de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat betrof een verzoek tot wijziging van een “Onbekende” nationaliteit naar “Staatloos”; zie hiervoor ECLI:NL:RVS:2019:2711

De adviseurs die Johan van den Broek hierin bijstaan behoren tot de werkelijke top van Nederland. Een aantal zeer ervaren juristen maar zelfs ook een aantal gerenommeerde professoren ondersteunen Johan – en u dus ook - bij zijn bedrijfsvoering.

Ik ben altijd gesteld geweest op het hebben van een onderlinge goede relatie met onze vakvereniging De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB). Ik durf wel te erkennen dat dat nooit anders is geweest. Naast mijn eigen bedrijf erken ik dus de meerwaarde van het hebben van een goede band met de NVVB. Als Specialist Publieke Dienstverlening bij een grote gemeenten in het zuiden van het land ben ik belast met de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. In die hoedanigheid zie ik de meerwaarde om deel te nemen aan de diverse commissies dan wel werkgroepen die de NVVB heeft ingesteld.

BURGER- EN PUBLIEKSZAKEN
Johan van den Broek

Tel: 0492 – 662411 of 06 22371974
Email adres: johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl
Website: www.burgerenpubliekszaken.nl