Lucom

Lucom digitaliseert snel, flexibel en gebruiksvriendelijk

Lucom Benelux BV is de Nederlandse vestiging van het Duitse softwarehuis Lucom GmbH. Lucom biedt haar klanten het Lucom Interaction Platform (LIP), waarmee vrijwel ieder interactief proces, procedure en/of document kan worden gedigitaliseerd. Het platform kan aansluiten op ieder aanwezig systeem van haar klanten. Lucom gebruikt dus wat u heeft en voegt toe wat u mist.

In gebruik bij lokale en landelijke overheden

Het Lucom Interaction Platform (LIP) wordt al meer dan 15 jaar gebruikt door de Duitse overheid (alle ministeries, belastingen, douane, meerdere deelstaten en veel steden). Ook in Nederland kan Lucom steeds meer gemeenten en andere overheden tot haar klanten rekenen. Zo vormt LIP al meer dan 10 jaar de basis van het subsidieplatform van het Ministerie EZK (eLoket). En in recente crisissituaties, zoals Corona en de watersnood in Limburg, kon het Ministerie binnen enkele weken talloze aanvragen, claims en vervolgacties via haar LIP-omgeving faciliteren. Bovendien werkt iedere gemeente met de op LIP gebaseerde toepassing ‘Informatieplicht Energiebesparing’.   

Uw behoefte bepaalt de toepassing van de software

Het Lucom-Platform is geschikt om ieder denkbaar proces te digitaliseren. Vaak start een organisatie met het digitaliseren van één proces. Vervolgens wordt LIP dan ook toegepast voor andere processen en/of afdelingen. Zo wordt LIP bij veel gemeenten ingezet voor o.a. digitale factuurverwerking (inkoop, verkoop, Peppol), inkoop en verplichtingen, subsidieverwerking, contractmanagement, maar is het platform ook inzetbaar voor aanvragen, claims, klachtafhandeling, vergunningaanvragen, belastingen, etc. De behoefte van uw organisatie bepaalt welke oplossing er wordt toegepast. Iedere gemeente heeft tenslotte haar eigen systemen en is individueel georganiseerd.

Security en integriteit

Voor gemeenten is het vertrouwen van haar inwoners en bedrijven cruciaal. Lucom levert haar oplossingen daarom niet als commerciële dienst, maar implementeert ze in het door de gemeente beheerde domein. Daarnaast kan Lucom haar platform verrijken en integreren met alle denkbare en eIDAS* gecertificeerde digitale handtekeningen en verzegelingen. Ook deze toepassing zorgt ervoor dat noch data, noch documenten worden gedeeld met derden. Alles wordt technisch veilig geregeld tussen de gemeente, haar ambtenaren en haar externe relaties. Bovendien wordt alles vastgelegd in auditvorm.

* eIDAS is de Europese wet- en regelgeving voor digitale handtekeningen en identiteit.

                                                                                                                            

Meer weten?

Lucom start een samenwerking met haar klantrelaties altijd met een introductiesessie van ca. 1,5 uur. Door het tonen van meerdere toepassingen wordt de variëteit aan oplossingen en beschikbare technologie duidelijk. Een volgende stap is dan vaak het uitwerken van één of enkele cases. En wat blijkt vaak; de oplossingen zijn veelal financieel realiseerbaar zonder kostbare en tijdrovende aanbestedingsprocedures. Recent (december 2021) hebben weer twee Nederlandse steden (> 150.000 inwoners) dit tot hun verrassing ervaren en overeenkomsten met Lucom afgesloten.

Neem contact op via telefoonnummer: 0184-602005 of info.benelux@lucom.com