NuFlex

NuFlex is een lerende en innovatie organisatie waarbinnen talent, ontwikkeling en jarenlange ervaring samenkomen. Wij zijn een specialistische dienstverlener op het werkveld van Burgerzaken/Dienstverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling en Onderwijs.

Wij werken altijd vanuit een partnership om samen te komen tot resultaat. Wij detacheren talenten, bouwen en onderhouden flexibele talentenpools en werven & selecteren. Hiernaast werken wij samen met onze opdrachtgevers aan strategische HR-ontwikkelingen, adviseren, ondersteunen bij persoonlijke- en teamontwikkeling en leiden op.

Team van de Toekomst

Burgerzaken staat de komende jaren voor grote veranderingen. Deze veranderingen zijn deels van inhoudelijke aard. Alle veranderingen vragen vooral om een andere manier van kijken naar de medewerkers. Zij zullen in het dagelijks contact met de burger de dienstverlening op een hoger niveau gaan tillen. Het succesvol innoveren wordt vooral bepaald door het vermogen van de medewerkers zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, kritisch te zijn op het eigen gedrag en verantwoordelijkheid blijven nemen voor hun handelen.

NuFlex doet jou graag een handreiking binnen deze opgaven. Vraag ons tweede magazine aan; geschreven in samenwerking met verscheidene kleine- en middelgrote gemeenten. Dit magazine is een vervolg op ons eerste magazine ‘NuTijd voor Verandering’ dat wij schreven samen met de Kring Hoofden Burgerzaken 100.000+ Gemeenten.

Voor dit ontwikkeltraject zijn wij trots partner van de NVVB en dragen de licentie ‘Deelnemer NVVB-programma Team van de Toekomst 2020’.

SDA

NuFlex ontwikkelt en denkt mee. De markt van Burgerzakenspecialisten is overspannen: de vraag is groter dan het aanbod, tarieven blijven stijgen en de uitvraag van gemeenten kan maar mondjesmaat worden ingevuld.
Specialistische Dienstverlening op Afstand is hét antwoord op deze ontwikkelingen. Een aanpak die passend is voor zowel grote- als kleine gemeenten.

In de kern betekent SDA dat capaciteit, die tot nu toe altijd wordt geleverd door het detacheren van tijdelijke krachten, nu op afstand - plaats en tijd onafhankelijk - wordt geleverd door adviseurs. Dit tegen een tarief per uit te voeren handeling/mutatie.

Als opdrachtgever weet je precies welke kosten aan de dienstverlening zijn verbonden en welke dienst daarvoor wordt geleverd. Bij piekperiodes en (specialistische) bulk-werkzaamheden kan worden overgegaan tot inzet. Of bij het uitvallen van de eigen specialist, waardoor enkel die specialistische kennis wordt aangevraagd die noodzakelijk is.

Deze werkwijze is maatschappelijk verantwoord en duurzaam. NuFlex koppelt op afstand talenten aan de specialisten voor kennisoverdracht. Tevens houdt NuFlex kennis en kunde beschikbaar voor de markt. Dit doordat wij onder andere met collega’s werken die ook na hun pensioen inzetbaar blijven.

Ben je als gemeente geïnteresseerd en wil je weten welke werkzaamheden op afstand worden uitgevoerd? Neem dan contact op met: Patrick Kemperman

Ben/was jij zelf werkzaam binnen het werkveld en wil je tegen een goede (bij)verdienste ons vanuit huis met jouw expertise helpen? Benader: Gerard Asselman

Meer informatie?

NuFlex werkt met professionals die bij ons in dienst zijn en daarmee onze DNA doorleven en uitstralen. De combinatie van opleiden, advies en detacheren maakt ons de partner in duurzaam ontwikkelen.

Graag tot spreeks via www.nuflex.nl of 085 822 16 76 (veel liever uiteraard het fysieke contact).