Salesforce

Een duidelijke ‘citizen journey’

Salesforce heeft naam gemaakt met haar krachtige softwareoplossingen in klantrelatiebeheer. Meer dan 170.000 bedrijven en organisaties wereldwijd hebben met deze hoogwaardige CRM-technologie van consumenten loyale klanten gemaakt en zich verzekerd van duurzaam succes.

Salesforce zet haar cloudgebaseerde CRM-platform ook in ten behoeve van de publieke dienstverlening. Niet ter vervanging van bestaande IT-systemen, maar als manier om deze systemen met elkaar te verbinden. Met zo’n ‘layer of engagement’ ontstaat een 360º integraal beeld van burgers, waardoor je op het juiste moment op de juiste manier kan inspelen op hun behoeften en wensen. Het maakt een einde aan de versnippering van de (semi-) overheidsdienstverlening.

Over die versnippering wordt veel geklaagd, maar het is het resultaat van de verkokerde manier waarop de overheid georganiseerd is. Silovorming is grotendeels onvermijdelijk en consistent vanuit de logica en het perspectief van de overheid, maar niet vanuit de beleving van de burger. Het uitgangspunt van Salesforce is: respecteer desgewenst de silo’s in je organisatie, maar integreer de dienstverlening rond de burger. Zorg voor samenwerking, vorm een beeld van de hele keten en weet waar processen vastlopen.

De stad Chicago draait op Salesforce en dichter bij huis het Belgische UWV. In Nederland zijn de Bank Nederlandse Gemeenten en provincie Drenthe klant. Salesforce creëert een geïntegreerde ‘citizen journey’, die logisch en duidelijk is. De burger centraal stellen, het kan echt.