Programma Team van de Toekomst

Burgerzaken staat aan de vooravond van een boeiende transformatie. Belangrijkste trigger is de toenemende digitalisering; een ontwikkeling die van medewerkers, management en organisaties de nodige flexibiliteit vraagt. Gemeenten worden uitgedaagd om hun dienstverlening anders in te richten en de menselijke factor naar een hoger niveau te tillen. Maar hoe pak je dit als teammanager en als individuele medewerker aan? Met het programma Team van de Toekomst© stomen we jou en je team klaar voor de ‘reis’ naar de nabije toekomst.

Voor de uitvoering van Team van de Toekomst© heeft de NVVB met een organisatie- en opleidingsadviesbureau een overeenkomst gesloten. Deze partner verzorgd de daadwerkelijke training. De NVVB ontwikkelt de aanpak, bewaakt de kwaliteit van het proces, zorgt voor evaluatie, actualisatie en doorontwikkeling, en regelt de examinering van de vakinhoudelijke opleidingen.

De 'reis' naar onze veranderende toekomst en alles wat daarbij komt kijken, vormt de basis van het nieuwe NVVB-programma. De training richt zich zowel op de gehele organisatie als op teams en individuele medewerkers. De training Team van de Toekomst© gaat uit van de overtuiging dat de juiste houding, het bijbehorende gedrag en het vermogen om je aan de continu veranderende vraag aan te passen, het fundament vormen voor de dienstverlening van de toekomst.

Bij elk van de deelnemende opleidingspartijen aan het trainingsprogramma komen de volgende drie elementen van de ‘reis’ naar de toekomst aan bod.

1: op weg naar de toekomstige gemeente

Dit eerste reisdeel omvat het in beeld brengen van de landelijke ontwikkelingen en de gemeentelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op de organisatie. Er wordt stilgestaan bij de meest actuele stand van zaken met reflectie op het heden en het verleden. De conclusies uit dit deel nemen we mee naar de twee volgende reisonderdelen.

2: op weg naar het team van de toekomst

We vervolgen de reis met het vinden van onze nieuwe identiteit. Een identiteit die past bij de organisatie, het team en de individuele medewerker. Iedere opleider heeft hiervoor een eigen aanpak. Bij het beantwoorden van deze vragen kan gebruik gemaakt worden van teamprofielen en kernwaarden van het team. Hiervoor kunnen online tests worden gebruikt, bijvoorbeeld via de vaardigheidsmodule en de kennisscan van de NVVB, evenals als persoonlijke vragenlijsten die eventueel anoniem op teamniveau kunnen worden vertaald.

3: op weg naar de medewerker van de toekomst

We naderen het eindstation met een programmaonderdeel waarin we vooral aandacht besteden aan de individuele medewerker. We verkennen zijn of haar rol in de toekomst en zetten de eerste stappen in de ontwikkeling daar naartoe.

Aan het eind van deel drie presenteert de opleider een ‘reisverslag’ aan alle deelnemers, hun manager en eventueel de bestuurder. Het betreft een professionaliseringsplan (opleiden) en/of een inzetbaarheidsplan (bewegen). Met dit plan kunnen gemeente, team en medewerkers op weg naar hun volgende reisbestemming: de praktijk.