Commissie Persoonsinformatievoorziening

Vacature commissie Persoonsinformatievoorziening

Wegens het vertrek van de voorzitter van de NVVB adviescommissie Persoonsinformatievoorziening (PI) zijn we op zoek naar een NVVB-lid die graag een actieve rol wil binnen onze vereniging. NVVB-commissies adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd.

De commissie houdt zich bezig met strategische ontwikkelingen in het persoonsinformatiebeleid en de daarmee samenhangende thema’s. De commissie adviseert en denkt mee over aanpassingen in wet- en regelgeving en processen, daar waar het gaat om de vastlegging en verstrekking van persoonsinformatie.

Om meer focus te krijgen op haar taken heeft de commissie een prioriteitenlijst gemaakt.

Scope van de commissie PI

De prioriteiten zoals de commissie PI die voor zich ziet, zijn:

 • Toekomst BRP

 • Digitalisering van de BS
 • ‘Haal Centraal’ met kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken
 • Common Ground met kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken
 • Informatiebeveiliging met de opmerking dat dit een groot onderwerp is en dat de commissie zich richt op zaken als
  • de zelfevaluatie BRP,
  • plaatsonafhankelijk en digitaal werken,
  • de ENSIA met de kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken
 • Privacy met de opmerking dat ook dit een groot onderwerp is en dat de commissie zich richt op zaken als
  • DPIA’s op werkprocessen burgerzaken,
  • AVG-toepassingen met de kanttekening dat het relevant moet zijn voor burgerzaken,
  • binnengemeentelijk persoonsinformatievoorziening o.b.v. de BRP-verordening.
  • GABA-autorisatie

Commissievoorzitter

De voorzitter schakelt met de portefeuillehouder en de strategisch adviseur over onder meer de agenda. Hij/zij leidt de vergaderingen van de commissie. Tevens participeert de commissievoorzitter in sessies met het bestuur van de vereniging als het gaat over de strategische keuzes die uiteindelijk vastgesteld worden door de algemene ledenvergadering.

De voorzitter beschikt over een natuurlijk leiderschap en weet vergaderingen constructief te houden en te komen tot heldere conclusies en afspraken. De voorzitter doet als volwaardig lid van de commissie mee in discussies maar bewaakt dat de afzonderlijke leden allemaal hun inhoudelijk bijdragen kunnen leveren.

Deelname aan NVVB-adviescommissies is vrijwillig en een individueel NVVB-lidmaatschap is een vereiste. Heb je belangstelling om de commissie PI te komen versterken als voorzitter, reageer dan voor 2 mei, door een e-mail te sturen naar Angelique Hol via angeliquehol@nvvb.nl.