Voorzitter adviescommissie BRP

Wegens het vertrek van de voorzitter van de NVVB-adviescommissie BRP zijn we op zoek naar een NVVB-Lid die graag een actieve rol wil binnen onze vereniging.

De adviescommissie BRP houdt zich bezig met ontwikkelingen die te maken hebben met de BRP en buigt zich momenteel over ontwikkelingen rondom de toekomst van de BRP en is betrokken bij vraagstukken als briefadressen, BRP-straten, arbeidsmigranten, de RNI en adreskwaliteit.

Naast leden van gemeenten, zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij vergaderingen van de adviescommissie vertegenwoordigd. We streven naar zoveel mogelijk samenwerken en afstemmen.

Als voorzitter van een NVVB-adviescommissie ben je niet alleen expert over de onderwerpen waarover je commissie zich buigt, maar ben je ook een belangrijke schakel tussen de commissie, de strategisch adviseur en het Dagelijks bestuur van de NVVB. Samen met de strategisch adviseur bereid je de vergaderingen voor, stel je vast wat er op de agenda moet komen en wat daarbinnen prioriteit heeft. Vanuit je rol als voorzitter houd je ook het functioneren van de commissie in de gaten, om waar nodig en in overleg met de portefeuillehouder en de strategisch adviseur, te ondersteunen en/of bij te sturen.

Een commissievoorzitter moet :

  • Lid zijn van de NVVB;
  • Werkzaam zijn bij een gemeente;
  • In zijn/haar werk actief betrokken zijn bij de onderwerpen die binnen de adviescommissie vallen;
  • Prioriteiten kunnen stellen in onderwerpen;
  • Een groep mensen kunnen aansturen en leiding kunnen geven tijdens vergaderingen;
  • Vanuit zijn/haar werkgever de mogelijkheid hebben om tijd te investeren in de adviescommissie, maar ook flexibel kunnen zijn als je buiten je werktijd ergens op wordt bevraagd.

Je bent voorzitter op vrijwillige basis. Afhankelijk van de actuele situatie en de ontwikkelingen binnen het vakgebied kan een adviescommissie op het ene moment drukker zijn dan de andere.

Omdat je met enige regelmaat overlegt met de strategisch adviseur en de portefeuillehouder, en er soms in korte tijd moet worden gereageerd, wordt verwacht dat je bereid bent om flexibel en soms ook op afwijkende momenten te reageren of te handelen. Daar tegenover staat een flinke korting op je aanmelding voor onze congressen, de uitgelezen mogelijkheid om met mede-experts kennis te delen en samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de ondersteuning en ontwikkeling van burgerzaken vanuit een verantwoordelijke positie.

Heb je vragen over deze vacature, stuur dan een e-mail of bel met Nancy Schoof via 06-45889889. Direct reageren? Stuur dan jouw CV en motivatie voor 28 juni 2024 naar nancyschoof@nvvb.nl.