Strategisch kader 2020 - 2021

Het Algemeen Bestuur heeft met oog op een meer strategische positionering van de NVVB de jaarlijkse ‘meerjarenagenda’ omgevormd naar een ‘Strategisch Kader’. Hierdoor kunnen meerdere onderwerpen ook gedurende het jaar aan dit kader worden getoetst op relevantie en impact vanuit het perspectief van Burgerzaken. Het stuk is een groeidocument, dat in de loop van 2020 verder zal worden uitgewerkt, maar nu al als basis dient voor de begroting 2020. De Algemene Ledenvergadering heeft in december 2019 het Strategisch Kader 2020 - 2021 voorlopig vastgesteld.

Strategisch plan NVVB.pdf

Dowbload:  Strategisch kader 2020 - 2021