Strategisch kader 2022 - 2023

Het Algemeen Bestuur heeft met oog op een meer strategische positionering van de NVVB de jaarlijkse ‘meerjarenagenda’ omgevormd naar een ‘Strategisch Kader’. Hierdoor kunnen meerdere onderwerpen ook gedurende het jaar aan dit kader worden getoetst op relevantie en impact vanuit het perspectief van Burgerzaken. De Algemene Ledenvergadering heeft op 9 december 2021 het Strategisch Kader 2022 - 2023 vastgesteld.

Download hier het  Strategisch Kader 2022-2023

Download hier de  Begroting 2022