Strategisch kader 2023 - 2024

Het Algemeen Bestuur heeft met oog op een meer strategische positionering van de NVVB de jaarlijkse ‘meerjarenagenda’ omgevormd naar een ‘Strategisch Kader’. Hierdoor kunnen meerdere onderwerpen ook gedurende het jaar aan dit kader worden getoetst op relevantie en impact vanuit het perspectief van Burgerzaken. De Algemene Ledenvergadering heeft op 8 december 2022 het Strategisch Kader 2023 - 2024 vastgesteld.

Download hier het  Strategisch kader 2023-2024

Download hier de  Begroting 2023