Bestuursacademie Nederland

Bestuursacademie Nederland: dé opleider voor het openbaar bestuur
De Bestuursacademie is erg blij met het herstel van de banden met de NVVB. Wij werken samen met onze klanten en partners aan de professionalisering van het openbaar bestuur. Met een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen ontwikkelen we zowel mensen als organisaties. Jaarlijks leiden we duizenden overheidsmedewerkers op. Onze ervaren trainers werken zelf in het openbaar bestuur en weten wat er speelt.

Er zijn verschillende redenen waarom wij de samenwerking met de NVVB zijn aangegaan. De dynamiek binnen het domein Burgerzaken is groot. Digitalisering van processen en communicatie met burgers, maar ook nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor veranderingen in het werk van gemeenteambtenaren. Het openbaar bestuur moet, meer dan ooit, bewuste keuzes maken als het gaat om de rol die zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan. De Bestuursacademie Nederland ziet het als haar taak professionals en organisaties binnen het openbaar bestuur daarbij te ondersteunen. Een verantwoordelijkheid die we graag oppakken.

Examens en diploma’s met kwaliteitsborging
Dit doen wij door onze opleidingen en trainingen continu mee te laten ontwikkelen, zodat je niet alleen vandaag een professional of professionele organisatie binnen het openbaar bestuur bent, maar ook morgen… en overmorgen. De NVVB streeft in haar belangenbehartiging nadrukkelijk naar kennisontwikkeling en via de PublieksAcademie bieden zij herkenbare en erkende examens en diploma’s met kwaliteitsborging aan. Wij willen graag onze opleidingen laten aansluiten op dit keurmerk. Hierin herkennen en versterken wij elkaar.

Wij verwachten van de NVVB dat we als partners een bijdrage leveren aan een duurzame kennisontwikkeling binnen het domein Burgerzaken. Dat we van elkaars expertise gebruikmaken, elkaar inspireren, van elkaar leren en elkaar daardoor versterken. Wij zijn erg verheugd en trots op het partnerschap. We gaan voor samen meer resultaat!

Weten wat de Bestuursacademie Nederland voor u kan betekenen?
Kijk op www.bestuursacademie.nl of neem contact met ons op via info@bestuursacademie.nl of 035 - 7 604 850. Onze opleidingsadviseurs zitten voor u klaar om uw vragen te beatwoorden.