Segment Opleidingen

WERKEN LEER JE PAS IN DE PRAKTIJK

Segment Opleidingen is sponsor van de NVVB. SEGMENT wordt hiermee nog meer een samenwerkingspartner van de NVVB dan voorheen. Het doel is door nog intensiever met elkaar op te trekken, een bijdrage te leveren aan de verbetering van alles wat te maken heeft met de professionaliteit van medewerkers Publiekszaken.

Waarom? Omdat SEGMENT als missie heeft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur; en dat kan heel goed met advies en opleidingen. Daarom is ook gekozen voor de naam SEGMENT; een segment is een deel van een cirkel en SEGMENT ziet haar producten als onderdeel van het totale veranderingsproces bij de overheid. Die missie is geformuleerd bij het oprichten van SEGMENT in 1996 en is tot op de dag van vandaag bijzonder actueel.

Medewerkers Publiekszaken hebben een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de gemeentelijke overheid. Zij moeten dan ook goed opgeleid zijn. Het reguliere onderwijs legt hiervoor een goede basis. Maar werken leer je pas in de praktijk. Vakspecialistische kennis en kunde komt tot stand door Bijscholing. SEGMENT richt zich in haar cursussen op het direct kunnen toepassen van aangereikte kennis en kunde en neemt daarbij de praktijk van de klant als uitgangspunt. Geen historische bespiegelingen of lange verhandelingen, maar direct casusgestuurd aan de slag. SEGMENT is daarbij onderscheidend in drie opzichten:

  • Aan onze docenten worden hoge eisen gesteld. Zij moeten boven de stof staan, zelf hoogopgeleid zijn (SEGMENT heeft niet voor niets vele academici onder haar docenten), over ruime praktijkervaring beschikken en didactisch vaardig zijn. Onze docenten worden onderwijskundig getraind in het maken van lesplannen. In onze eigen training ‘didactische vaardigheden’ leren zij velerlei interactieve werkvormen aan de dag te leggen en als echte professionals hun kennis over te dragen. Een SEGMENT-docent is excellent in zijn vak en excellent in het overbrengen van kennis.

  • Daar waar het kan worden onze cursussen ondersteund met een elektronische leeromgeving (ELO). Nu is ELO misschien vanzelfsprekend, maar toen SEGMENT in 2005 het initiatief nam tot de ontwikkeling van de Basisopleiding Publiekszaken was e-learning voor velen nog een brug te ver. Het is een voorbeeld van onze creativiteit bij het uitdenken van opleidingen.

  • Maatwerk staat voorop. In een voorbereidend gesprek tussen docent en klant worden de lokale werkwijze en procedures in beeld gebracht, het aanwezige en het gewenste kennisniveau bepaald en vervolgens een programma op maat opgesteld. Opleiden bij SEGMENT is dan ook meer dan het aanpassen van programma’s aan de klant. De situatie van de klant is het uitgangspunt voor het cursusprogramma. Niet het aanbod bepaalt de vraag, maar de vraag bepaalt het aanbod.

In de basis is de missie van SEGMENT sinds 1996 gelijk gebleven. De rode draad bij het invullen van deze missie is de dialoog met de klant. Daardoor zijn we in staat om met ons cursusaanbod voortdurend aansluiting te houden bij de actualiteit in onze markt.

Meer informatie

Klik hier voor de website van SEGMENT Opleidingen