DisGover

DisGover is een traineebedrijf opgericht vanuit het idealisme om jonge mensen te enthousiasmeren en ontwikkelen voor een carrière binnen de overheid. DisGover werkt met jonge ambitieuze mensen die willen bouwen aan een betere en klantvriendelijke overheid en de daaruit voortvloeiende benodigde veranderingen in de samenleving. DisGover trainees werken vier dagen per week aan een opdracht bij een overheidsorganisatie en een dag in de week worden zij opgeleid. Zij zijn actief op het snijvlak van innovatie, mens en maatschappij. En precies dat is wat ons bindt met de NVVB. De NVVB en DisGover werken grotendeels op gelijke thema’s, zijn beiden actief bezig met vernieuwing en innovatie binnen de overheid en geloven beiden in de kracht van samenwerken. Het partnerschap met de NVVB was voor DisGover dan ook een logische keuze. Het partnerschap betekent voor ons een stevigere basis om vernieuwing te brengen binnen de overheid.