SDU Information Solutions

De NVVB is een belangrijke strategische partner voor ons. Met verschillende werkgroepen denken zij na over toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van de overheid. Onze innovatieve informatie oplossingen sluiten hier perfect op aan. Met dit partnerschap willen we hier verdere invulling aan geven door middel van deelname aan congressen, workshops en brainstormsessies. We kijken uit naar een goede samenwerking.” Aldus Jos van Leeuwen, directeur Sdu Information Solutions

Sdu Information Solutions: voor iedereen het juiste antwoord Sdu Information Solutions is onderdeel van Sdu Uitgevers. Onze achtergrond zorgt voor zo’n 200 jaar ervaring in de overheidswereld. We hebben alle ministeries, provincies, gemeenten en andere (semi-)overheidsinstellingen als klant en weten wat er in de markt leeft. We zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, thema’s, wet- en regelgeving en vertalen deze naar concrete dienstverleningsconcepten en informatie oplossingen. Hierbij werken wij niet alleen vanuit de behoeften van onze klanten, maar ook vanuit de klant daarachter, zoals burgers, bedrijven en instellingen. Zo krijgt iedereen het juiste antwoord.

De juiste content op de juiste plek

Efficiënte e-dienstverlening is alleen mogelijk met de juiste digitale content, in de juiste taal, op de juiste plek. En dat is precies waar wij voor staan.

Helder, logisch en gevalideerd

Al onze oplossingen zijn gebaseerd op logische informatiestromen, met heldere en gevalideerde inhoud. Een basisprincipe dat zorgt voor een efficiënte en effectieve dialoog, zowel intern als extern.

Meer informatie

Klik hier voor de website van Sdu Information Solutions.