Dashboard Dienstverlening

Wat is het Dashboard Dienstverlening?

Doel van het Dashboard Dienstverlening is om de kwaliteit en prestaties van de gemeentelijke dienstverlening en de betrokken medewerkers inzichtelijk te maken, te vergroten en te ondersteunen. Het Dashboard Dienstverlening biedt informatie over en toegang tot onder meer het dashboard managementinformatie, de NVVB werkprocessen Burgerzaken en de PublieksAcademie.

De NVVB heeft als primaire taak het behartigen van gemeentelijke belangen. Daarnaast zet zij zich in om te vernieuwen, te verbinden, maar vooral ook te ontzorgen. Het Dashboard Dienstverlening is volledig gericht op het ontzorgen van gemeenten en is een direct gevolg van de vragen, wensen en eisen van gemeenten.

Voor meer informatie, bezoek de website van Dashboard Dienstverlening. Voor vragen, neem contact op via nvvb@nvvb.nl of 079 - 361 77 47. 

Deze service wordt samen met BMC en Totta Research ontwikkeld en aangeboden.