Handreikingen

De NVVB biedt aan gemeenten ondersteuning in de vorm van handreikingen. Dit zijn hulpmiddelen die door de NVVB (in samenwerking met andere partijen) zijn opgesteld voor diverse actuele onderwerpen, zoals in protocollen, beleidsregels en schema`s.