ID-Protocol

Identiteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van publieke dienstverlening. Samen met medewerkers Burgerzaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde de NVVB een protocol met bouwstenen voor managers en medewerkers Burgerzaken. Dankzij dit protocol kunnen zij de basis voor identiteitsmanagement -het verifiëren en vaststellen van identiteiten in het fysieke domein- op een eenduidige wijze op orde brengen én houden. Alleen dán ontstaat een integer elektronisch persoonsbeeld.

Het zogenaamde ID protocol is in 2015 volledig geactualiseerd en geïntegreerd met de zogenaamde ladekast van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Het protocol bestaat dan ook uit verschillende instructies, stappenplannen, voorbeeldbrieven, brochures, beslisbomen etc. Hieronder is het geactualiseerde document te vinden waarin beschreven wordt op welke manier managers en leidinggevenden kunnen bijdragen aan het voorkomen van fraude. Omdat het protocol grotendeels documenten bevat met gevoelige informatie wordt dit ontsloten via het zogenaamde Expertisepunt Aanpak Fraude, een nieuw onderdeel van het Dashboard Dienstverlening (een abonnement op dit deel van het Dashboard wordt kosteloos aan gemeenten aangeboden). Deze tool wordt momenteel getest en is hierdoor nog niet voor alle gemeenten beschikbaar.

Mocht u tot dat moment al documenten nodig hebben, dan kunt u deze opvragen bij de NVVB via mailadres nvvb@nvvb.nl. Heeft u inhoudelijke vragen? Neemt u dan contact op met Ronald Zijlstra (strategisch adviseur NVVB) via e-mailadres: ronaldzijlstra@nvvb.nl.

Geactualiseerd ID-protocol 

 

Stappenplan Identiteitswijziging
Op korte termijn wordt hier het nieuwe stappenplan identiteitswijziging gepubliceerd.

Model correctieverzoek BRP (17,7 KB)

Model weigeringsbeschikking (20,3 KB)