ID-Protocol

Identiteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van publieke dienstverlening. Samen met medewerkers Burgerzaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde de NVVB een protocol met bouwstenen voor managers en medewerkers Burgerzaken. Dankzij dit protocol kunnen zij de basis voor identiteitsmanagement -het verifiëren en vaststellen van identiteiten in het fysieke domein- op een eenduidige wijze op orde brengen én houden. Alleen dán ontstaat een integer elektronisch persoonsbeeld.

Het zogenaamde ID protocol is in 2015 volledig geactualiseerd en geïntegreerd met de zogenaamde ladekast van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. Het protocol bestaat dan ook uit verschillende instructies, stappenplannen, voorbeeldbrieven, brochures, beslisbomen etc. 

Het huidige pakket documenten binnen het ID-protocol van de NVVB wordt in de eerste helft van 2018 opnieuw geactualiseerd. Mocht je tot dat moment al documenten nodig hebben, dan kan je deze opvragen bij de NVVB via mailadres nvvb@nvvb.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Ronald Zijlstra (strategisch adviseur NVVB) via e-mailadres: ronaldzijlstra@nvvb.nl.

Stappenplan Identiteitswijziging
Dit stappenplan is begin 2018 geactualiseerd en te vinden via deze link