Afschriften en uittreksel BS

Vanaf 2017 worden de leges voor akten van de burgerlijke stand aangepast. Wat zijn per 1 januari de nieuwe tarieven?

  • Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden € 12,90  (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 22,90 (bedrag 2016: € 22,80)
  • Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)