Afschriften en uittreksel BS

De leges die in 2018 voor uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand gevraagd mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

  • Uittreksels, akten en attestaties de vita € 13,20 (tarief 2017 is € 12,90)
  • Verklaringen van huwelijksbevoegdheid € 23,30 (tarief 2017 is € 22,90).

Wat zijn per 1 januari 2017 de tarieven?

  • Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden € 12,90  (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 22,90 (bedrag 2016: € 22,80)
  • Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)
  • Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 12,90 (bedrag 2016: € 12,80)