Model kostenonderbouwing

Model kostenonderbouwing

Het ministerie van BZK heeft samen met de G4, VNG en de NVVB onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges voor reisdocumenten. Dit onderzoek is uitgevoerd door BMC. Uit dit onderzoek blijkt dat de vergoeding van het rijk voor de twee gemeenten waar is gemeten niet toereikend is. Dat betekent dat die gemeenten per document meer kosten maken dan dat zij vergoed krijgen. De verschillen zijn echter groot, waardoor er lastig conclusies aan te verbinden zijn. Een vervolgonderzoek om te kijken wat dit betekent voor alle gemeenten start na de zomer. Op dit moment hebben wij overleg met het ministerie over de opzet van het onderzoek.

Tot nu toe werd een oud model van de NVVB gehanteerd om de opbouw van leges transparant te maken. Omdat de rekenmethode afwijkt van de rekenmethode die gehanteerd is in het onderzoek van BMC is deze in afwachting van het vervolgonderzoek niet langer beschikbaar.

Bij de VNG zijn voor een aantal andere gemeentelijke diensten eveneens modellen beschikbaar: