Optie- en naturalisatie

2018

De leges voor de optieprocedure en naturalisatie worden met ingang van 1 januari 2018 wegens de jaarlijkse indexering verhoogd.

Overzicht leges optieprocedure en naturalisatie per 1 januari 2018: 

Tariefgroep 

Tarief
(code) 

Bedrag

Optie; enkelvoudig

A

€    184

Optie; gemeenschappelijk

B

€    314

Optie; medeopterende minderjarige

C

€      21

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

D

€    866

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

E

€ 1.105

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

F

€    644

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

G

€    884

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige  

H

€    128

Voor meer informatie over afdracht(codes) en modelformulieren kunt u de WBN online bekijken.