Optie- en naturalisatie

De leges voor de optieprocedure en naturalisatie worden met ingang van 1 januari 2017 wegens de jaarlijkse indexering verhoogd.

Overzicht leges optieprocedure en naturalisatie per 1 januari 2017: 

Tariefgroep 

Tarief
(code) 

Bedrag

Optie; enkelvoudig

A

€    182

Optie; gemeenschappelijk

B

€    310

Optie; medeopterende minderjarige

C

€      21

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

D

€    855

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

E

€ 1.091

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

F

€    636

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

G

€    873

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige  

H

€    126

Voor meer informatie over afdracht(codes) en modelformulieren kunt u de WBN online bekijken.