Reisdocumenten

Overicht tarieven reisdocumenten 2018

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven die in 2018 zullen gelden voor reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten). Bekijk hier de tarieven.

Overzicht tarieven reisdocumenten 2017

Voor een paspoort en Nederlandse identiteitskaart (NIK) gelden maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen. Bekijk hier de tarieven.

Overzicht tarieven reisdocumenten 2016

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven die in 2016 zullen gelden. Hierbij wordt u geïnformeerd over de bedragen.

Benadrukt wordt dat het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden nog ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt voorgelegd. Na ontvangst van het advies wordt de wijziging van het Besluit paspoortgelden gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de bedragen definitief. Dit traject zal naar verwachting voor eind december zijn afgerond. De kans dat onderstaande bedragen naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wijzigen, is gering.

Het deel van de tarieven voor de Caribische Landen, de Koninklijke Marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de grensgemeenten is geïndexeerd met het indexcijfer voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie zoals gepubliceerd door het CPB in het Centraal economisch plan 2015. 
Dit bedraagt -/- 0,5%. Het deel van de tarieven voor de gemeenten wordt in 2016 niet gekort met dit inflatiecijfer, maar blijft gelijk ten opzichte van 2015. Het deel van de tarieven voor de openbare lichamen in Caribisch Nederland zijn geïndexeerd met het hoogste inflatiecijfer van de drie openbare lichamen in 2014: 2,6%

De tarieven voor het rijksdeel van de leges voor volwassenen zijn met € 2,67 verlaagd.

Bekijk het volledige overzicht van tarieven op de website van de RvIG.

Bron: RvIG