Rijbewijzen

Tarieven 2018

De rijbewijstarieven voor 2018 stijgen licht ten opzichte van 2017. Deze tarieven zijn nog in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hierop een formeel akkoord moet geven.
De tarieven voor 2018 zijn als volgt:
  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier € 9,92
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed € 34,10
De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,92 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 44,02 af aan de RDW.
 

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 01 januari 2018 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,67.
 

Tarieven 2017

De rijbewijstarieven voor 2017 blijven gelijk ten opzichte van 2016. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) goedgekeurd. Bekijk hier de tarieven.

Tarieven 2016

De tarieven zijn goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

De tarieven voor 2016 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier € 9,70
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed € 34,10
De gemeente draagt bij een spoedaanvraag het volgende af aan de RDW:
  • € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80

Herinneringsbrief rijbewijzen

Als in het gemeentelijk tekstblok van de herinneringsbrief rijbewijzen tariefinformatie over 2015 is opgenomen, wilt u dat dan bij wijziging van de tarieven over 2016 dit zo spoedig mogelijk doorgeven via rijbewijsmailing@rdw.nl. Het wijzigingsformulier kunt u onderaan de pagina over de herinneringsbrief downloaden.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2016 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 38,99. De minister heeft besloten dat het maximum tarief dat gemeenten in rekening kunnen brengen voor hun dienstverlening rond de aanvraag en afgifte van rijbewijzen wordt verhoogd: het stijgt van € 29,13 naar € 29,29. Tezamen met de € 9,70 (RKC) maakt dat een bedrag van € 38,99.

Bron: RDW