Rijbewijzen

Tarieven 2020

Deze tarieven zijn nog in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierop nog een formeel akkoord moet geven.

De concepttarieven voor 2020 zijn als volgt:

-       Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC)     €   9,70 

-       Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed           € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW.

Tarieven na invoering Wet digitale overheid

In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), is het rijbewijs door de RDW geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie.

Na invoering van de relevante onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2020, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijkskostencomponent (RKC). De exacte verhoging is op dit moment nog niet bekend.

Houd er dus rekening mee dat later in 2020 de RKC wordt verhoogd. Zodra bekend is wanneer de verhoging van de RKC van kracht wordt, informeert de RDW u hierover.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2020 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 40,65 (€ 30,95 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 74,75. Deze bedragen gelden tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent vanwege de invoering van de Wet digitale overheid.

Tarieven 2019

De tarieven zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat formeel goedgekeurd.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 9,70       
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW.

Tarieven na invoering Wet digitale overheid

In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), is het rijbewijs door de RDW geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie. Na invoering van de relevante onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2019, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijkskostencomponent (RKC). De huidige verwachting (september 2018) is dat deze verhoging € 3,30 gaat bedragen.

Vanaf invoering Wet digitale overheid gelden de volgende concepttarieven:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 13,00 (= € 9,70 + € 3,30)       
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 13,00 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 47,10 af aan de RDW.

Houd er dus rekening mee dat later in 2019 het tarief voor de aanvraag van een rijbewijs wordt verhoogd. Zodra bekend is wanneer deze verhoging van de RKC van kracht wordt, informeert de RDW u hierover.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2019 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,78 (€ 30,08 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 73,88. Deze bedragen gelden tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent vanwege de invoering van de Wet digitale overheid.

Vanaf deze invoering betaalt de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 43,08. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 77,18.

Bekijk de berichtgeving omtrent dit onderwerp op de website van de RDW.