VOG

2017

Het maximumtarief voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen blijft in 2017 gelijk. Dat is door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de VNG meegedeeld. Bekijk hier het tarief.

2016

Op 28 oktober 2015 is vanuit Justis (ministerie V&J) een brief verzonden aan alle gemeenten met betrekking tot de verhoging tarieven VOG. Hierin is aangegeven dat per 1 januari 2016 de tarieven van verschillende integriteitsproducten worden verhoogd. Het betreft onder meer de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) en het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob. De brief leest u hier

De VNG heeft het ministerie verzocht om de tariefsverhoging niet per 1 januari 2016 in werking te laten treden maar per 1 maart 2016, zodat gemeenten meer tijd krijgen om hun legesverordening aan te passen. Het ministerie heeft het verzoek ingewilligd. Lees hierover meer informatie op de website van de VNG.

In de staatscourant is de wijziging van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring eind november bekendgemaakt. 

Standpunt NVVB verhoging tarieven VOG en Bibob advies

Op 25 november 2015 heeft de NVVB een reactie op de verhoging van de tarieven per brief verstuurd naar minister van der Steur. Lees de brief hier.