Ocaro

Ocaro:  Waardevol Klantcontact

Bij Ocaro geloven we er in dat waardevol contact tussen mensen niet alleen mogelijk, maar ook belangrijk is. We streven naar klantcontact dat beter, leuker en mooier is

  • Beter in de betekenis van het verbeteren van het (economische) resultaat.
  • Leuker omdat we denken en werken vanuit bezieling en intrinsieke motivatie.
  • Mooier in de zin van meer klantgerichtheid op basis van authenticiteit.

Ruim 150 gemeenten hebben gebruik gemaakt en/of maken gebruik van onze trainingen, mbo-opleidingen, advies en detachering.

“Het team van de toekomst bestaat uit zelfbewuste medewerkers.”

Zo ziet ons programma voor Team van de toekomst eruit:

Een heldere koers (1 dagdeel)

  • De veranderende wereld van de gemeente, afdeling burgerzaken en de klant worden helder in deze sessie. Verandering begint met bewustwording.

Een sterk team (2 tot 4 dagdelen)

  • Aan de hand van een why-how-what-workshop verkennen we de unieke kracht van jouw burgerzakenteam. Bewust zijn van wat jouw teamleden inspireert en motiveert is de basis van een sterk team.  

  • Om de nodige kennis en competenties concreet te maken, gebruiken we teamprofielen, een kennisscan en/of een competentiescan. Verandering vraagt naast bewustwording ook om inzicht.

Zelfbewuste medewerkers (2 dagdelen)

  • Medewerkers worden zich nog meer bewust van hun eigen passie, talenten en competenties. We gaan hier uitgebreid op in en brengen dit samen in een persoonlijk leerplan. De medewerker staat zelf aan het roer.

Na dit traject is jouw team Burgerzaken stevig toegerust om de nodige veranderingen aan te gaan en verder vorm te geven.

www.ocaro.nl