NuFlex

NuTijd voor Verandering

NuFlex ondersteunt uw afdeling door het detacheren op Klantcontact/Frontoffice, wij bouwen flexibele schillen en zetten specialisten en projectleiders in.

Wij nemen uw organisatie mee in verandering!

Dagelijks merken wij hoe opdrachtgevers een weg zoeken om zo goed mogelijk veranderingen te implementeren en de dienstverlening te innoveren. In overleg met de Kring 100.000+ gemeenten en hoofden Burgerzaken hebben wij een magazine “NuTijd voor Verandering” samengesteld en een lijn uitgestippeld waarlangs een afdeling Burgerzaken zich kan ontwikkelen. De rol van de medewerker verandert: taken en verantwoordelijkheden worden anders. We vragen ander gedrag; passende drijfveren en talenten zijn noodzakelijk.

Onze aanpak zit in het bewust worden van de verandering en richt zich op de competenties die medewerkers nu en straks nodig hebben. We bouwen samen met u nieuwe competentieprofielen en bekijken wat nodig is op het niveau van: medewerker, team en organisatie. We begeleiden in het leiding geven aan verandering en nemen de organisatie mee in de nodige ontwikkelingen als strategische personeelsplanning, formatieberekeningen, (herijken) dienstverleningsvisie, opleiden en coachen.

Ons vervolgmagazine richt zich op kleine- en middelgrote gemeenten, er staan interviews in met gemeenten waarmee we al verder zijn in het traject, zij geven input hoe zij hun HR en directie meenemen en leggen de verbinding naar Bestuur en Raad.

Wij ondersteunen al veel gemeenten bij de ontwikkeling van de organisatie; ieder op een eigen manier in een passend tempo.