Dienstverlening en Innovatie

Zonder innovatie geen toekomst. Ook de NVVB tracht de maatschappelijke ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en te relateren aan de beoogde veranderingen binnen en buiten de vereniging. Nooit eerder hebben zo veel (publieke en private) partijen, waaronder de NVVB, zich aan elkaar gecommitteerd om samen aan de toekomst vorm te geven.

De middelen zijn schaars en de Nederlandse burger wil vaker een dienstverlening die aansluit bij zijn of haar behoefte. De vele veranderingen vragen binnen de gemeentelijke muren om innovatie en creativiteit. Nooit eerder is de behoefte aan leiderschap, ondernemerschap en hostmanship zo groot geweest. Om goed om te gaan met deze continue stroom van veranderingen, zal de NVVB vooral aan de voorkant van deze veranderprocessen instappen om zo haar rol als belangenbehartiger, verbinder, vernieuwer en ontzorger optimaal te kunnen vervullen, zowel in nationaal (onder andere eID en Digitaal 2017) als internationaal verband (onder andere het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie). Onderstaande prioriteiten hebben een directe relatie met de kernthema’s van de NVVB.

In dit kader zijn inmiddels ook al drie studiereizen naar Estland georganiseerd, waaraan gemeenten, ministeries, uitvoeringsorganisaties en leden van de Tweede Kamer hebben deelgenomen. Het Estlandse model is in de ogen van de NVVB een voorbeeld van hoe digitale dienstverlening kan worden ingericht en vormgegeven. 

Prioriteiten 2017 - 2019: