Digitaal 2017

De digitale dienstverlening door de overheid moet beter; dit is afgesproken in het regeerakkoord. Burgers en bedrijven moeten, uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid regelen, digitaal kunnen afhandelen. Het beoogde doel is dat burgers de overheid sneller en makkelijker kunnen vinden en dat ze zaken kunnen doen op de plek en tijd die hen het beste uitkomt. De NVVB is van mening dat een nieuwe generatie van overheidsdiensten zou moeten worden ontwikkeld vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, en niet langer vanuit dat van de dienstaanbieders. In haar rol als verbinder zal de NVVB aparte programma’s, zoals onder andere eID, Mijnoverheid.nl en Digitaal 2017, ondersteunen en vertalen naar de praktijk in relatie tot onze kernthema’s. Waar nodig initieert de NVVB pilots ter ondersteuning of toetsing van de landelijke programma’s. Specifieke aandacht gaat uit naar de digitalisering van informatie, transacties en uiteindelijk naar de totaalprocessen in de keten.