Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO)

Nederland steunt al in hoge mate op digitale voorzieningen. Zo ook de Nederlandse overheid. De Digitale Overheid staat voor een betere digitale overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven, die moet voldoen aan de belangrijke eisen van privacy, veiligheid en het voorkómen van fraude. Ook stimuleren digitale diensten de economische ontwikkeling van ons land. De NVVB volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen van de NCDO en heeft verschillende rollen te vervullen in relatie tot dit nieuwe orgaan. We sluiten aan op het programma van de NCDO en de doorvertaling van de daarbij behorende initiatieven en hun impact op de gemeentelijke huishouding. De NVVB zal vanuit haar innovatieve insteek vooral proberen om de NCDO te ondersteunen als verbinder en vernieuwer, waarbij de gemeentelijke belangen en de financiële en/of organisatorische uitvoerbaarheid van nieuwe initiatieven onze aandacht vragen. Met een Dagelijks Bestuurslid in zowel de Regieraad Gegevens als de Regieraad Identificatie & Authenticatie, is de NVVB in staat om haar rol als belangenbehartiger en verbinder goed te vervullen.