Identiteitsfraude

Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI)

De WTI is een gevolg van de stijgende behoefte van gemeenten en ketenpartners om beter samen te werken in de strijd tegen Identiteitsfraude. In 2017 zijn alle tien de WTI regio’s (gelijk aan politieregio’s) in meer of mindere mate actief. De NVVB ondersteunt met name de startende WTI regio’s en ondersteunt ervaren WTI’s door een koppeling te leggen met het landelijk WTI. De NVVB heeft het Landelijk WTI opgestart in 2016 en voorgezeten tot 2019. Vanaf 1 januari 2019 zit het RvIG het landelijk WTI-overleg voor. De NVVB zet zich in voor duidelijkheid en eenduidigheid in werkprocessen en werkafspraken met ketenpartners. De NVVB zorgt daarbij ook voor inbedding van afspraken in de opleiding identiteitsfraude van de PublieksAcademie. Daarbij is er ook aandacht voor de slachtoffers van identiteitsfraude: de NVVB neemt hiervoor deel in het CMI-ketenoverleg (Centraal Meldpunt Identiteitsfraude).