Burgemeestersbijeenkomst

Burgemeestersbijeenkomst over identiteitsfraude 10 december 2015

Donderdag 10 december 2015 vond er een bijeenkomst voor burgemeester plaats met als thema; identiteitsfraude. In het auditorium van de Koningin Maxima Kazerne werden 25 burgemeesters verwelkomd door Kolonel H. Molenaar, plaatsvervangend districtscommissaris van de Koninklijke Marechaussee. Doel van deze middag was het informeren van de burgemeesters over het bestaan, impact en de urgentie van een gezamenlijke aanpak van identiteitsfraude. 

Met presentaties van Expertise Centrum voor Identiteitsfraude en documenten (ECID), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en Politie, Centrum Melding Identiteitsfraude en –fouten (CMI), de burgemeester van Zwolle als initiatiefnemer en medeoprichter van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het indringende verhaal van een slachtoffer van identiteitsfraude, werd er aan het einde van de bijeenkomst afgesloten met de conclusie dat gemeenten een cruciale rol spelen in het bestrijden en voorkomen van fraude. Niet alleen identiteitsfraude, maar ook adresfraude zijn zaken van de gemeente.

Op deze pagina vindt u diverse artikelen die betrekking hebben op dit onderwerp en aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomst, inclusief de presentaties. Veel leesplezier.

Tot slot; bestuurssymposium 2016 "Tussen dienstverlening en handhaven"

De bijeenkomst van afgelopen 10 december 2015 is een eerste stap in een opmars naar een bestuurssymposium op 14 maart 2016 voor burgemeesters en wethouders Sociaal Domein. De urgentie van een gezamenlijke aanpak van gemeenten in de identiteitsketen tegen fraude krijgt hier ruimschoots aandacht.

 

.