Initiële fysieke ID-vaststelling

Eerste of initiële vaststelling van de identiteit van personen vindt plaats op verschillende momenten. Bij de vaststelling worden persoonsgegevens gekoppeld aan fysieke kenmerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het aanvraagproces van een ID-document.

Nederlanders

De meeste Nederlanders worden in Nederland geboren. Een daarbij opgemaakte geboorteakte bewijst nog niet de identiteit. Maar wel de eerste Nederlandse identiteitskaart of paspoort. De NVVB wil ervoor zorgen dat die ID-vaststelling van in Nederland wonende Nederlanders gebeurt bij en door gemeenten.

Vreemdelingen die zich vestigen

De meeste personen die zich in Nederland vestigen zijn vreemdeling. Een groot deel daarvan krijgt in eerste instantie te maken met de instanties in de vreemdelingenketen, alwaar de ID-vaststelling plaatsvindt. Een ander deel, zoals EU-burgers, ontmoeten de gemeenten als eerste instantie alwaar de ID-vaststelling plaatsvindt. De NVVB streeft ernaar om de processen rondom de ID-vaststelling zo goed mogelijk in te richten. Daar waar de vreemdelingenketen hierin ook een rol heeft, is afstemming met die keten hard nodig om tot een consistente omgang met identiteiten te komen.