Reisdocumenten

Centrale reisdocumentenadministratie

De RAAS-en (Reisdocument Aanvraag- en Archiefstation) die bij alle uitgiftelocaties staan, hebben hun langste tijd gehad. De overgang van decentrale administratie naar centrale administratie ligt voor de hand. De NVVB zal deze ontwikkeling nauwgezet volgen en waken over de gemeentelijke belangen die daarbij in het spel zijn.

Proceswijziging

Met de vervanging van de reisdocumentenadministratie zal wellicht ook het proces van aanvraag tot en met uitreiking wijzigingen ondergaan. In 2018 vindt er in samenwerking met BZK een proef plaats over het aanvraag- en uitgifteproces van paspoorten. De NVVB zet in op een goed resultaat voor burgers en gemeenten. Daarbij heeft de NVVB oog voor excellente dienstverlening én voor een veilig proces.