Rijbewijzen

Proceswijziging – Project DAR

De digitale aanvraagprocedure rijbewijs (DAR) wordt als pilot ingezet maar zou kunnen uitgroeien tot een landelijk geïmplementeerde procedure waardoor de rol van de gemeente bij de vernieuwing van rijbewijzen sterk wordt teruggedrongen. De NVVB zet in op een goed resultaat voor burgers, maar ook voor gemeenten. De NVVB heeft een adviserende rol in de projectgroep DAR.

Ontwikkeling standpunt over eerste afgifte

De eerste afgifte van een rijbewijs betreft tevens de koppeling van persoonsgegevens aan fysieke kenmerken van de houder. Er bestaat nog geen register waarin identiteiten zijn vastgelegd om zo de identiteit van een aanvrager te verifiëren, dus zal de bedoelde koppeling ergens in het aanvraagproces moeten plaatsvinden en dat is corebusiness van Burgerzaken. De NVVB gaat hierover de discussie met ketenpartners aan.